Gräv

Styv lerjord

Min bakgrund

Född 1985, son till två mycket trädgård- och naturintresserade föräldrar växte jag upp i en villatomt i anslutning till en skog i Västerås. Med pappa som fastighetsskötare och mamma fritidsledare var det naturligt att spendera tid utomhus.

De områden min pappa skötte var de finaste i stan – han var duktig på trädgård och hade jobbat länge hos Riksbyggen. Uppvuxen med en mor som arbetat på ett av stans större plantskolor och barnbarn till slottsträdgrådsmästare kan man säga att de gröna fingrarna hade ärvts i rakt nedstigande led.

Även mamma älskade naturen – som fritidsledare såg hon till att barnen fick åka på läger på somrarna, och då fick jag följa med.

2015 införskaffade jag min stuga med 1600kvm tomt och skog i tre riktningar. Min mamma hade gått bort något år tidigare och min pappa strax därefter. Innan detta hade jag inte mycket erfarenhet från trädgård i vuxen ålder, men utrustad med pappas ärvda sekatörer, mammas läger-kniv och farföräldrarnas otaliga böcker om trädgårdsskötsel och flora, väcktes mitt intresse.

En stor del av tomten bestod av illa skött gräsmatta på sank lerjord och slyn trängde på från skogsbrynet. Ett långsiktigt och långsamt arbete med att förvandla denna mark till en mysig tomt, med mörka vrår bland trollska skogar likt de som funnits vid de läger jag varit med på ute vid Ängsö, skulle ta sin början.

Follow us on Instagram